Grønlands Veteraner

Grønlands Veteraner

Foreningen Grønlands Veteraner er den landsdækkende forening, der varetager veteraner og pårørendes interesser i Grønland.
Grønlands Veteraner er desuden optaget som lokalforening under landsorganisationen Danmarks Veteraner.