Forside

VETERANPROJEKT GRØNLAND

Flagdag 2022 i Nuuk
Flagdag 2022 i Nuuk
Flagdag 2022 i Nuuk
Flagdag 2022 i Nuuk
Verdens smukkeste fjord
Verdens smukkeste fjord
Holdet 2022
Holdet 2022
Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde
Rødfisk
Rødfisk
Mindeløb 2021 i Nuuk
Mindeløb 2021 i Nuuk
C-130 Tune - Nuuk- Ilulissat - Tune 2022
C-130 Tune - Nuuk- Ilulissat - Tune 2022
Fordybelse i Nuuk fjorden 2020
Fordybelse i Nuuk fjorden 2020
Fjeldvandring 2020
Fjeldvandring 2020
Flagdag Nuuk Kommune 2019
Flagdag Nuuk Kommune 2019
Friluftsaktivitet 2019
Friluftsaktivitet 2019
Qooqqut 2018
Qooqqut 2018
Formand for Grønlands Veteraner
Formand for Grønlands Veteraner
Qooqqut 2020
Qooqqut 2020
Pause på fjeldet 2020
Pause på fjeldet 2020
Flagdagshilsen 2018
Flagdagshilsen 2018
Patch 2021
Patch 2021
Isfjorden 2021
Isfjorden 2021
The Baton i Nuuk 2018
The Baton i Nuuk 2018
Sælskindsramme (Innersik)
Sælskindsramme (Innersik)
Mindeløbet 2020 i Nuuk
Mindeløbet 2020 i Nuuk
Mindeløbet 2020 i Nuuk
Mindeløbet 2020 i Nuuk
Fjeldvandring 2020
Fjeldvandring 2020
Flagdag 2021
Flagdag 2021
Hvem er årets storfanger?
Hvem er årets storfanger?
Konferencier Èngage festival East 2021
Konferencier Èngage festival East 2021
Sømandshjemmet i Nuuk 2021
Sømandshjemmet i Nuuk 2021
Mindeløb 2021
Mindeløb 2021
Flagdag i Nuuk 2021
Flagdag i Nuuk 2021
Mindeløb 2021
Mindeløb 2021
Kangerlussuaq 2021
Kangerlussuaq 2021
Afrejse september 2021
Afrejse september 2021
Pause på fjeldet 2021
Pause på fjeldet 2021
Flaghejsning i Nuuk 2021
Flaghejsning i Nuuk 2021
Dj Engage Festival West 2022
Dj Engage Festival West 2022

Veteranprojekt Grønland

Veteranprojekt Grønland er en forening inden for den frivillige støtte til veteraner og pårørende i Grønland og Danmark. Foreningen påtager sig sin del af det ”fælles ansvar” for støtten, som fastsat af den danske regering i Danmarks Veteranpolitik af 2016 og fastholdt i Forsvarsministerens revision af samme i 2020.

 

Foreningens formål er at støtte op om den samlede gruppe af veteraner og pårørende i Grønland samt, psykisk kampskadede veteraner og andre veteraner med et særligt anerkendelsesværdigt behov i Danmark. Endvidere kan foreningen tage initiativer til at hjælpe veteraner på anden vis.


Baggrunden for foreningen
Foreningen er etableret på baggrund af kravet i Danmarks Veteranpolitik af 2016 om sikringen af, at veteranpolitikken slår igennem i hele Rigsfællesskabet samt, resultaterne og erfaringsgrundlaget fra ad hoc projektet Veteranprojekt Grønland 1-4 gennemført i 2018-21.

Foreningens aktiviteter

Året igennem bidrager vi med en oplysende virksomhed i både Grønland og Danmark, vedrørende de særlige forhold der gælder for veteraner og pårørende i Grønland således, at fokus fastholdes på en størst mulig ligestilling med veteraner og pårørende i Danmark. 

 

Ligeledes virker vi året igennem som støtte, sparringspartner og forbindelsesled for foreningen Grønlands Veteraner, der er vores samarbejdspartner i Grønland.

 

Støtten til psykisk kampskadede veteraner og andre veteraner med et særligt anerkendelsesværdigt behov i Danmark sker gennem, men er ikke begrænset til, den årlige tilstedeværelsesdel i Grønland. Såfremt, de nødvendige midler kan indsamles, rejser foreningens formænd med en gruppe veteraner og støttepersonel til Nuuk for at deltage i højtideligholdelsen af Flagdagen 5. september. Før eller efter Flagdagen gives de deltagende veteraner et friluftsophold i Nuuk Fjorden.

Veteranprojekt Grønlands tilstedeværelsesdel i Grønland 2022
Foto og video: Militærfoto

Musik: Frederik Elsner (F)

Tilstedeværelsesdelen bidrager til den vedholdne anerkendelse af og fortsatte opmærksomhed på veteranerne og de pårørende i Grønland. For de deltagende veteraner udgør tilstedeværelsesdelen som helhed et midlertidigt fri- og erkendelsesrum. Rummet er en vigtig og særlig understøttelse af de psykisk kampskadede veteraners mulighed for at vende tilbage til og/eller fastholde et liv de kan leve. For veteranerne med et særligt anerkendelsesværdigt behov udgør tilstedeværelsesdelen en særlig anerkendelse og opmuntring til at fastholde det gode liv.

 

De deltagende veteraner tilgår dels fra KFUM Soldaterrekreation i Høvelte, dels Den Kongelige Livgarde via regimentets veteranarbejde.

 

Foreningen gennemfører årligt et støttearrangement dels som en del af oplysningsarbejdet, dels en del af indsamling af midler til foreningens arbejde.

Samarbejde med andre aktører

Foreningen har, fra det underliggende projekts start, sat sig for at samarbejde med andre offentlige og frivillige aktører inden for støtten til veteraner, og særligt de, der har til hensigt at gøre en indsats for veteraner og pårørende i hele Rigsfællesskabet.


Foreningen samarbejder således blandt andet med og/eller yder støtte til Grønlands Veteraner, Veterancentret, Den Kongelige Livgarde, KFUM Soldaterrekreation, Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Engage Festival (Veteranfonden) og The Baton.

 

Veteranprojekt Grønland har indgået samarbejdsaftaler for 2023 med:

 

  • Den Kongelige Livgarde
  • KFUM Soldaterrekreation, Høvelte
  • Grønlands Veteraner


Støtteerklæringer
Veteranprojekt Grønland har modtager støtteerklæringer fra:


  • Fru Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget
  • Oberst Mads Rahbek, Chef for Den Kongelige Livgarde
  • Borgmester Karsten Längerich, Allerød Kommune