Forside

VETERANPROJEKT GRØNLAND

Mindeløb 2021 i Nuuk
Mindeløb 2021 i Nuuk
Fordybelse i Nuuk fjorden
Fordybelse i Nuuk fjorden
Fjeldvandring
Fjeldvandring
Flagdag Nuuk Kommune
Flagdag Nuuk Kommune
Friluftsaktivitet
Friluftsaktivitet
Qooqqut
Qooqqut
Lohse - Grønlands Veteraner
Lohse - Grønlands Veteraner
Qooqqut 2020
Qooqqut 2020
Pause på fjeldet
Pause på fjeldet
Flagdagshilsen 2018
Flagdagshilsen 2018
Patch
Patch
Isfjorden
Isfjorden
The Baton i Nuuk 2018
The Baton i Nuuk 2018
Ramme
Ramme
Mindeløbet 2020 i Nuuk
Mindeløbet 2020 i Nuuk
Mindeløbet 2020 i Nuuk
Mindeløbet 2020 i Nuuk
Fjeldvandring
Fjeldvandring
Flagdag 2021
Flagdag 2021
Hvem fanger den største?
Hvem fanger den største?
Èngage festival 2021
Èngage festival 2021
Sømandshjemmet i Nuuk
Sømandshjemmet i Nuuk
Mindeløb 2021
Mindeløb 2021
Flagdag i Nuuk 2021
Flagdag i Nuuk 2021
Mindeløb 2021
Mindeløb 2021
Kangerlussuaq 2021
Kangerlussuaq 2021
Afrejse september 2021
Afrejse september 2021
Pause på fjeldet
Pause på fjeldet
Flaghejsning i Nuuk
Flaghejsning i Nuuk

Af hjertet tak for de 100 donationer på mindst 205 kroner.

Vi er nu klar til at indsende ansøgningen om at blive godkendt som almennyttig forening. Hermed kan alle donatorer få fradrag for deres donationer optil beløbet 17.200 kr.

Med jeres donationer er vi mere end godt på vej for at nå i mål med at rejse økonomien til årets aktiviteter og herunder tilstedeværelsesdel 2022 i Grønland, så derfor kan du hvis du har lyst fortsat bidrage med en donation via MobilePay 201402.

Tak til jer alle for at hjælpe os med at hjælpe andre!

Veteranprojekt Grønland

Veteranprojekt Grønland er en forening inden for den frivillige støtte til veteraner og pårørende i Grønland og Danmark. Foreningen påtager sig sin del af det ”fælles ansvar” for støtten, som fastsat af den danske regering i Danmarks Veteranpolitik af 2016 og fastholdt i Forsvarsministerens revision af samme i 2020.


Foreningens formål er at støtte op om den samlede gruppe af veteraner og pårørende i Grønland samt, kampskadede veteraner i Danmark. Endvidere kan foreningen tage initiativer til at hjælpe veteraner på anden vis.


Baggrunden for foreningen
Foreningen er etableret på baggrund af kravet i Danmarks Veteranpolitik af 2016 om sikringen af, at veteranpolitikken når igennem i hele Rigsfællesskabet samt, resultaterne og erfaringsgrundlaget fra ad hoc projektet Veteranprojekt Grønland 1-4 gennemført i 2018-21.


Året igennem bidrager vi med en oplysende virksomhed i både Grønland og Danmark, vedrørende de særlige forhold der gælder for veteraner og pårørende i Grønland således, at fokus på en ligestilling med veteraner og pårørende i Danmark fastholdes. 


Støtten til de kampskadede veteraner i Danmark sker gennem, men er ikke begrænset til, den årlige tilstedeværelsesdel. Såfremt, de nødvendige midler kan indsamles, rejser medlemmer af bestyrelsen med en gruppe kampskadede veteraner og støttepersoner til Nuuk for at deltage i højtideligholdelsen af Flagdagen 5. september. Efterfølgende gives veteranerne et friluftsophold i Nuuk Fjorden.

Tilstedeværelsesdelen bidrager til den vedholdne anerkendelse af og fortsatte opmærksomhed på veteranerne og de pårørende i Grønland, men skaber som helhed et midlertidigt fri- og erkendelsesrum for de deltagende kampskadede veteraner. Frirummet er en vigtig og særlig understøttelse, blandt mange andre, af veteranernes mulighed for at vende tilbage til et liv de kan leve.

 

Foreningen gennemfører årligt et støttearrangement dels som en del af oplysningsarbejdet, dels en del af indsamling af midler til foreningens arbejde.

Foreningen har, fra det underliggende projekts start, sat sig for at samarbejde med offentlige eller private aktører inden for støtten til veteraner, der har til hensigt at gøre en indsats for veteraner og pårørende i Grønland og Danmark.


Foreningen samarbejder således blandt andet med og/eller yder støtte til Veterancentret, Den Kongelige Livgarde, KFUM Soldaterrekreation, Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Engage Festival (Veteranfonden) og The Baton.

Støtteerklæringer
Veteranprojekt Grønland har modtager støtteerklæringer fra:


  • Fru Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget
  • Oberst Mads Rahbek, Chef for Den Kongelige Livgarde
  • Borgmester Karsten Längerich, Allerød Kommune